2017-02/chefikreativ.gif

Chef i Kreativ Miljö

Eng. Leader in Creative Environments

Boken behandlar hur en chef kan skapa situationer och miljöer som uppmuntrar kreativitet. Exemplen kommer från miljöer där många människor tillsammans skapar musik och teater under ledning av dirigenter och regissörer.

  • Author
    Karl-Erik Sveiby
  • Published by
    Svenska Dagbladets Förlag Stockholm 1992
  • ISBN
    91-7738310-9