2017-03/kreativitet-makt-cover.jpg

Kreativitet och Makt

Denna rapport innehåller två föreläsningar som jag höll för yngre chefer inom Rikspolisstyrelsen under november och december 1993. Syftet med föreläsningarna var att ge en beskrivning av min syn på hur kunskap, makt och kreativitet hänger ihop och hur dessa insikter kan användas för ledning om polisen skulle ses som en kunskapsorganisation.

  • Author
    Karl-Erik Sveiby
  • Published by
    Rikspolisstyrelsen
  • ISBN
    91-87202-84-0