2017-02/kunskftg.gif

Kunskapsföretaget - seklets viktigaste ledarutmaning?

Ett nytt samhälle är på väg att formas i Sverige - en del kallar det för kunskapssamhället. De som har "kunskap" är på väg att ta över i många företag. Dessa nya företag - "kunskapsföretagen" märks på börssidorna och i tidningsspalterna. Ledarna i sådana organisationer måste kombinera sina traditionella kompetens i att organisations - opch företagsledning med en ny förmåga: Hur man bäst utvecklar den professionella kompetensen hos de anställda.

To the English translation

  • Author
    Karl-Erik Sveiby & Anders Risling
  • Published by
    Liber Förlag 1986
  • ISBN
    91-38-61693-9