2017-02/kunskapsflodet.jpg

Kunskapsflödet

Eng. The Flow of Knowledge

Kunskapsflödet behandlar hur en ledning kan påverka värdet av de immateriella tillgångarna genom att fokusera på flöden av kunskap - dvs en systematisk kunskapsstrategi. Beskriver hur de immateriella tillgångarna kan mätas och ger praktiska tips på indikatorer. Med exempel från nordiska företag.

Boken är det ena svenska ursprunget till The New Organizational Wealth - Managing and Measuring Intangible Assets. (Det andra svenska ursprunget är Kunskapsledning - 101 råd till ledare i kunskapsintensiva organisationer.)

  • Author
    Karl-Erik Sveiby
  • Published by
    Sv. Förlaget Liv och Ledarskap, Stockholm 1995
  • ISBN
    91-77383990