2017-02/kunskled.gif

Kunskapsledning

Bokens titel är den första i världen med det begrepp, som senare kom att kallas "Knowledge Management".

Syftet med den här boken är praktiskt: Att ge Dig som är ledare i en kunskapsintensiv organisation ett antal ideer, tankegångar och verktyg som gör livet litet lättare. Ditt största problem är att den typ av verksamhet som Du försöker leda egentligen tillhör en annan tidsålder än den vi just nu lever i. Den tillhör framtiden.
Problemen som Du möter i Ditt dagliga liv är dock i högsta grad dagens problem. Många av dem som diskuteras i den här boken är inte ens nya - utan mycket gamla problem som alltid bekymrat ledare i organisationer. De handlar om hur ledare skall få människor med sig, hur de skall motivera och belöna de anställda, om att skapa bärkraftiga affärsideer, om att välja strategi, om att investera rätt.

Det är inte problemen som är nya eller tillhör framtiden - det är lösningarna som måste se annorlunda ut i det framtida samhället än de har gjort i industrisamhället. Om Du kan använda åtminstone några av råden i den här boken för att lyckas bättre i Din företagarroll har mitt syfte med den uppnåtts.

Leading with Knowledge - 101 tips for leaders in knowledge-intensive organisations.

  • Author
    Karl-Erik Sveiby
  • Published by
    Affärsvärlden Förlag Stockholm 1990
  • ISBN
    91-85804-23-1